Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni Przekaż 1% podatku

WTZ jest miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym nabywają umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w otoczeniu - rodzinie, społeczeństwie itp. oraz przygotowują poprzez system szkoleń, praktyk i zatrudnianie wspomagane do podjęcia samodzielnego, na miarę swoich indywidualnych możliwości, życia i pracy.

Obóz w ZakopanymObóz w ZakopanymObóz w Zakopanym

Aktualności:Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom