Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdyni Przekaż 1% podatku

O nas

Placówka powstała 1 marca 2001 roku w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. nr 123 poz.776, zgodnie z którym nadrzędnym celem tworzenia placówek dla dorosłych jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa. Poprzez zorganizowaną aktywność prowadzi do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu, wyrównuje szanse na usamodzielnienie i podjęcie pracy na otwartym rynku pracy. WTZ jest miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym nabywają umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w otoczeniu - rodzinie, społeczeństwie itp. oraz przygotowują poprzez system szkoleń, praktyk i zatrudnianie wspomagane do podjęcia samodzielnego, na miarę swoich indywidualnych możliwości, życia i pracy.

Początkowo zintegrowany system rehabilitacji prowadzony był w 5 pracowniach. Od września 2011 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej uległy rozszerzeniu o kolejne pracownie i uczestników.

W chwili obecnej zajęcia odbywają się w 10 pracowniach o zróżnicowanym profilu:

1. Pracownia gospodarstwa domowego - uczymy się posługiwania pieniędzmi, gotowania prostych potraw, sprzątania, obsługi urządzeń domowych tj. pralka, zmywarka.

2. Pracownia plastyczna - wykonujemy dekoracje na różne uroczystości, ozdoby świąteczne i karty okolicznościowe, malujemy obrazy.

3. Pracownia witrażu - to pracownia, w której powstają wytwory z kolorowego szkła, mozaiki, obrazy malowane na szkle i witrażowe ozdoby okolicznościowe, wykonujemy obrazy i ozdoby z filcu, ręcznie filcujemy wełnę.

4. Pracownia multimedialna - robimy cyfrowe zdjęcia, uczymy się posługiwać kamerą, video, telefonem, kserujemy dokumenty i załatwiamy różne ważne sprawy urzędowe.

5. Pracownia krawiecka - uczymy się poznawać różne rodzaje materiałów i tkanin, elementów dekoracyjnych, posługiwania się igła i maszyna do szycia, kroimy, szyjemy, haftujemy.

6. Pracownia techniczna - obrabiamy drewno różnymi metodami używając różnorodnych narządzi, bejcujemy, szlifujemy i odnawiamy meble, wykonujemy prace okolicznościowe.

7. Pracownia wikliny - uczymy się wyplatania różnych elementów z wikliny naturalnej i papierowej, tkamy na ramie, wyplatamy na kółku dziewiarskim.

8. Pracownia uspołeczniająca - ćwiczymy różne zachowania, uczymy się kontrolować swoje emocje, wychodzimy do urzędów i wypełniamy różne druki, bierzemy udział w ważnych wydarzeniach w naszym mieście - chodzimy na wystawy, do muzeów.

9. Pracownia teatralna - w pracowni teatralnej łączymy funkcje artystyczne z terapeutycznymi, bierzemy udział w tworzeniu scenariuszy i realizowaniu spektakli, uczestniczymy w projektach realizowanych przez zawodowych aktorów.

10. Pracownia przyrodniczo - porządkowa - w tej pracowni wykonujemy prace porządkowe dookoła ośrodka- grabimy liście, zamiatamy chodnik, odśnieżamy. Przesadzamy i sadzimy kwiaty. Dbamy o porządek w ośrodku.

O wspólnym programie zindywidualizowanych, ukierunkowanych i monitorowanych oddziaływań terapeutycznych w zakresie: -podnoszenia stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego - poprawy funkcjonowania społecznego w tym umiejętności interpersonalnych, komunikowania się oraz współpracy w grupie - opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji każdego z uczestników WTZ daje możliwość śledzenia ewaluacji procesu i określenia stopnia niezależności uczestnika niezbędnego do podjęcia zatrudnienia wspomaganego lub pracy na otwartym rynku pracy. Wstępnym etapem jest zakwalifikowanie uczestnika do praktyk zawodowych, są one dostosowanie do indywidualnych możliwości i zainteresowań uczestników.

Obecnie praktyki odbywają się:

w Urzędzie Miasta (punkt ksero),

w bibliotece Państwowej Szkoły Muzycznej w Gdyni,

na osiedlu mieszkaniowym (sprzątanie terenów zielonych).Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom